San Dung Saan Din Ying Din Si Chai Chok Yau Haan Gung Shut
新東山電影電視製作有限公司

 
Filmography
 
Production Company
  重振精武門 (1998)
  色降II萬里驅魔 (1998)
  金枝玉葉之睡在下流社會的日子 (1999)