Most recent images uploaded by dleedlee


 

 

 

 
Honey Bee Man, 2014 TV series
 

 

 

 
Zhu Yawen
Ni Ni
Chen Xiao
AngelaBaby
AngelaBaby
 
Ni Ni


Chu Ke-Liang, Amber Kuo, Lotus Wang, Joanne Jen, Su Chu, Kang Kang, A Sai
Joanne Jen Chien-Yu,  Miao Ke-Li, Chiu Li-Kuan
 
Joanne Jen Chien-Yu,  Miao Ke-Li, Chiu Li-Kuan
 
Sweet AlibisThrilling Eve/Night Cry
 

 

 
The Queen of SOP 2, 2012 TV series
 


 
I'll Never Lose You (2015)
Shi Yufei
Wang Xiaokun
Joe Chen Qiao-En
 
Hans Zhang


Joe Chen Qiao-En
Hans Zhang
 


  I'll Never Lose You (2015) 
Zombie Fight Club (2014)
 

 

 
Peng Bo, Flora He Qing
 
Peng Bo, Flora He Qing
Lui Hui, Flora He Qing
Flora He Qing, Sun Guitian, Zhao Yaodong
Sun Guitian, Flora He Qing
2012
 
2012