Most recent images uploaded by dleedlee
Jin Jin-Nu, Zhang Mei-E, Wang Li, Xu Cai-Xiang

 
Fung Fung, Wong Kung Miu, Heung Hoi<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Leung Sing Bo<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Ha Ping<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Cheung Ying<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Ha Ping, Cheung Ying<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
 
Heung Hoi, Tam Lan Hing, Lam Kwan San, Lai Cheuk Cheuk<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Cheung Ying, Leung Sing Bo<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Ng Wui, Leung Sing Bo<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Lam Siu <br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
 
Lam Siu <br>
 Daughter of a Grand Household (1959)

<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Kam Lau, Cheung Lau Kuen, Wong Hon, Lai Man, Fung Wai Man<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Lai Cheuk Cheuk, Tam Lan Hing<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
 
Lai Cheuk Cheuk, Tam Lan Hing<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Ha Ping, Tam Lan Hing, Fung Fung<br>rear: Wong Kung Miu, Heung Hoi<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Lam Kwan-San, Lai Cheuk-Cheuk, Tam Lan-Hing<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Lam Kwan San, Tai Sang Po (rear), Fung Fung<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Ha Ping
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
 
Ha Ping
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)

(Servant)
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
(Servant)
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Lam Siu
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
 
Lam Siu
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Ng Wui
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Fung Fung
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Lam Kwan San
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Lai Cheuk Cheuk
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
 
Lai Cheuk Cheuk
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Lai Cheuk Cheuk
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Tam Lan Hing
<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Tam Lan Hing<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Leung Sing Bo<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
 
Leung Sing Bo<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Leung Sing Bo<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Leung Sing Bo<br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Ha Ping <br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Ha Ping <br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
 
Ha Ping <br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Ha Ping <br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Cheung Ying <br>
 Daughter of a Grand Household (1959)
Cheung Ying <br>
 Daughter of a Grand Household (1959)

 

 


 Sek Kin, Cheng Kwun-Min, Lam Yuk<br> Shaky Steps (1967)
<br>
 Shaky Steps (1967)
<br>A Mysterious Murder (1965)
 
<br>A Mysterious Murder (1965)
<br>A Mysterious Murder (1965)
Sai Gwa Pau, Little Unicorn <br>A Mysterious Murder (1965)

Lau Kar Leung, Fung Bo Bo<br>A Mysterious Murder (1965)
 
Lau Kar Leung, Fung Bo Bo<br>A Mysterious Murder (1965)
Liao Chin-Ching<br>A Mysterious Murder (1965)
<br>A Mysterious Murder (1965)
Fung Bo Bo, Yu Lai Chun<br>A Mysterious Murder (1965)
Yu Lai Chun, Fung Bo Bo<br>A Mysterious Murder (1965)
 
Yu Lai Chun, Tso Tat Wah, Fung Bo Bo, Lam Fung, Yu So Chau<br>A Mysterious Murder (1965)
Lee Heung Kam<br>A Mysterious Murder (1965)
Fung Bo Bo, Yu Lai Chun<br>A Mysterious Murder (1965)
Yu Lai Chun, Fung Bo Bo, Lam Fung, Ho Wan, Tso Tat Wah<br>A Mysterious Murder (1965)
Lam Fung<br>A Mysterious Murder (1965)
 
Lam Fung<br>A Mysterious Murder (1965)
Fung Bo Bo<br>A Mysterious Murder (1965)
Yu Lai Chun, Lee Heung Kam, Fung Bo Bo<br>A Mysterious Murder (1965)
Yu So Chau, Tso Tat Wah<br>A Mysterious Murder (1965)
 Lok Kung, Tso Tat Wah<br>A Mysterious Murder (1965)
 
 Lok Kung, Tso Tat Wah<br>A Mysterious Murder (1965)
 Tso Tat Wah, Chui Yee Ngau<br>A Mysterious Murder (1965)
Detectives on roof<br> A Mysterious Murder (1965)
 Sai Gwa Pau, Tso Tat Wah<br>
 A Mysterious Murder (1965)
<br>
 A Mysterious Murder (1965)
 
Chan Siu Pang<br>
 A Mysterious Murder (1965)
Detective<br>
 A Mysterious Murder (1965)
<br>
 A Mysterious Murder (1965)
Chui Yee Ngau<br>
 A Mysterious Murder (1965)
Kam Lui<br>
 A Mysterious Murder (1965)
 
Kam Lui<br>
 A Mysterious Murder (1965)
Lok Kung<br>
 A Mysterious Murder (1965)

Yu So Chau<br>
 A Mysterious Murder (1965)

 


Petrina Fung Bo Bo<br>
 A Mysterious Murder (1965)
Lam Fung <br>
 A Mysterious Murder (1965)
Lam Fung<br>
 A Mysterious Murder (1965)
 
Lam Fung<br>
 A Mysterious Murder (1965)
Lee Heung-Kam<br>
 A Mysterious Murder (1965)
Yu Lai-Chun<br>
 A Mysterious Murder (1965)
Yu Lai-Chun<br>
 A Mysterious Murder (1965)

 

Tso Tat-Wah<br>
 A Mysterious Murder (1965)
 <br>
 A Mysterious Murder (1965)


 

 Lydia Shum<br>
 Three Women in a Factory (1967)


 Lee Chan Chan<br>Three Women in a Factory (1967)
Fung King(?)<br>Three Women in a Factory (1967)
 
Fung King(?)<br>Three Women in a Factory (1967)
 Cheung Yee, Chan Chun Wah, Cheung Ying Tsoi<br>Three Women in a Factory (1967)
Yuen Lap Cheung, Ko Lo Chuen<br>Three Women in a Factory (1967)
Tsui Yee<br>Three Women in a Factory (1967)
Lee Chan Chan, Ting Ying, Lydia Shum<br>Three Women in a Factory (1967)
 
Lee Chan Chan, Ting Ying, Lydia Shum<br>Three Women in a Factory (1967)
 
 
 Chan Chun-Wah, Cheung Ying-Tsoi<br> Three Women in a Factory (1967)
Lee Chan Chan, Ting Ying <br> Three Women in a Factory (1967)
Lee Chan Chan, Ting Ying, Lydia Shum, Cheung Ying Tsoi<br>
 Three Women in a Factory (1967)
Ting Ying, Lee Chan Chan <br>
 Three Women in a Factory (1967)
 

Chui Yi, Cheung Ying-Tsoi, Cheung Yee, Chan Chun-Wah