Most recent images uploaded by dleedlee2017


  Blundering But Lucky (1965)
Lee Sau Kei, Kwan Yan <br>
 Blundering But Lucky (1965)

 Blundering But Lucky (1965)
 

 Blundering But Lucky (1965)
Lam Yim, Chu Yau-Ko, Cheung Wai-Sam<br>
 Blundering But Lucky (1965)
Cheng Wai-Sam, Wu Fung, Fung Ming <br>
 Blundering But Lucky (1965)


 


 Blundering But Lucky (1965)
Cheng Wai-Sam, Lui Woon-Suen, Lam Wah, Leung Chiu-Fan
Pak Lai, Lam Yim (back), Ning Mung, (Cheung Yin's father)
Blundering But Lucky (1965)
 


Blundering But Lucky (1965)
Blundering But Lucky (1965)
Blundering But Lucky (1965)
 
Blundering But Lucky (1965)
Blundering But Lucky (1965) Office worker
Office worker
 

 Ting Leung, Miu Kam-Fung, Ng Cho-Fan<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Lee Pang-Fei, Cheung Chi-Suen, Ng Cho-Fan<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
 
Lee Pang-Fei, Cheung Chi-Suen, Ng Cho-Fan<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
<br>Under Hong Kong's Roof (1964)

Miu Kam-Fung, (driver), Kong To<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
 
Miu Kam-Fung, (driver), Kong To<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Kong To, Miu Kam-Fung<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Under Hong Kong's Roof (1964)

Miu Kam-Fung, Ting Leung, Lam Yuk<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
 
Miu Kam-Fung, Ting Leung, Lam Yuk<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Lee Pang-Fei, Lee Sau-Kei, Fung Wai-Man<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Tong family servant<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Ting Leung, (hospital aide), Ng Cho-Fan<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Kong To (and girlfriend)<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
 

Lam Yuk, Kong To, Lee Pang-Fei, Fung Wai-Man<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Miu Kam-Fung, Ting Leung, Chiu Man-Yee, Tsui Siu-Ming<br>Under Hong Kong's Roof (1964)


 

Under Hong Kong's Roof (1964)
Lai Cheuk-Cheuk, Tsui Siu-Ming, Lai Man, Chiu Man-Yee, Fung Mei-Ying<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Wong Hon, Cheung Chi-Suen<br> Under Hong Kong's Roof (1964)
 Lai Cheuk-Cheuk, Tong Kim-Ting, Lai Man, Wong Kung-Miu<br> Under Hong Kong's Roof (1964)
 
 Lai Cheuk-Cheuk, Tong Kim-Ting, Lai Man, Wong Kung-Miu<br> Under Hong Kong's Roof (1964)

 Under Hong Kong's Roof (1964)
Lee Keng-Ching, Ting Leung, Lam Yuen<br> Under Hong Kong's Roof (1964)
Cheung Chok-Chow, Miu Kam-Fung, Ng Cho-Fan, Heung Hoi, Wong Sung-Nin<br>
 Under Hong Kong's Roof (1964)
Heung Hoi, Cheung Chok-Chow, Ng Cho-Fan, Miu Kam-Fung<br>
 Under Hong Kong's Roof (1964)
 
Heung Hoi, Cheung Chok-Chow, Ng Cho-Fan, Miu Kam-Fung<br>
 Under Hong Kong's Roof (1964)
Nurse B<br>
 Under Hong Kong's Roof (1964)
Nurse B<br>
 Under Hong Kong's Roof (1964)
Nurse A<br>
 Under Hong Kong's Roof (1964)
Nurse A<br>
 Under Hong Kong's Roof (1964)
 
Singer <br>
 Under Hong Kong's Roof (1964)

 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Lee Sau-Kei
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Lee Keng-Ching
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Cheung Chi-Suen
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
 
Cheung Chi-Suen
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Yu Lun
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Yu Lun
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Wong Kung-Miu
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)

 
(Mrs Lam) and Doctor Lam<br>
 Under Hong Kong's Roof (1964)
Lam So
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Tong's thug B
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Tong's thug B
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Lam Yuk
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
 
Lam Yuk
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)

 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Club guest
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)

 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Club guest
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
 

 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Club guest
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
 Yeung Yip-Wang <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Wong Hon
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Fung Wai-Man
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
 
Lai Man <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Chiu Man-Yee <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Chiu Man-Yee
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Chiu Man-Yee
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
 Tsui Siu-Ming<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
 
 Tsui Siu-Ming<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Lai Cheuk-Cheuk
 <br>Under Hong Kong's Roof (1964)
 Lee Pang-Fei<br>Under Hong Kong's Roof (1964)
Lee Yuet-Ching <br>
 Under Hong Kong's Roof (1964)
Kong To
<br>
Under Hong Kong's Roof (1964)
 
Kong To<br>
Under Hong Kong's Roof (1964)
Kong To<br>
Under Hong Kong's Roof (1964)
Miu Kam-Fung<br>
Under Hong Kong's Roof (1964)
Miu Kam-Fung<br>
Under Hong Kong's Roof (1964)
Miu Kam-Fung<br>
Under Hong Kong's Roof (1964)
 

Miu Kam-Fung<p>Under Hong Kong's Roof (1964)

Under Hong Kong's Roof (1964)

Under Hong Kong's Roof (1964)