少林與太極
Shaolin and Taichi (1983)Yu Kuo-Tung

Eagle Han Ying

Ma Chin-Ku

Chow Ming (1)
 


Li Hsiao-Ming

Lin Bing (1)

Tang Ti (1)

Ho Hing-Nam
 


Hu Han-Chang

Hong Chian-Yong

Chang Hung-Chi

Chen Hsiang
 


Tony Tam Chun-ToHung Kei (1)
 Wang Li (6)


 

 

 

 

 
Ma Chin-Ku
Li Hsiao-Ming

Yu Kuo-Tung