讓子彈飛
Let the Bullets Fly (2010)


 


Carina Lau Ka-LingJiang Wen (1)
 


Ge You

Carina Lau Ka-Ling

Zhou Yun

Jiang Wen (1)
 


Ge You

Carina Lau Ka-Ling

Zhou Yun

Shao Bing
 


Du Yi-Heng

Li Jing (4)

Zhang Mo

Shao Bing
 


Du Yi-Heng

Li Jing (4)

Zhang Mo

Wei Xiao
 


Jiang Wu

Chen Kun (1)

Hu Jun (1)

Bobo Hu Ming
 


Jiang Wu

Chen Kun (1)

Wei Xiao

Zhou Yun
 


Michelle Bai Bing

Miao Pu

Zhao Ming (2)

Feng Xiao-Gang
 

Fake Bandit (Huang's Man)
Husband of raped wife
Tang's 8 year old giant son
Ma Ke (6)

Zhang Mo
 


Miao Pu

Miao Pu

Zhou Yun

Shao Bing
Du Yi-Heng
 


Carina Lau Ka-Ling
Jiang Wen (1)
Let the Bullets Fly
Bobo Hu Ming

Hu Jun (1)

Liao Fan
 


Du Yi-Heng

Yao Lu

Jiang Hong-Qi

Liao Fan
 

Liao Fan

Li Jing (4)

Zhou Yun
Zhou Yun, Carina Lau