Tiger Man
Tiger Man (1978)
Don Wong Tao

Gam Ming (1)

Chu Ben-Ke
 Choi Foo-Gwai

Hsieh Han

Sham Chin-Bo
 

 


Ben Perez

Diana Dizon

Cecil Peoples

Cecil Peoples
 

 

 Ching Kuo-Chung

Sit Cheung-Man

Wang Kuo-Fei
 


Lui Wan-Biu
Wong Mei ?

Chan Fei-Lung (1)