四大名捕2
The Four, Part 2 (2012)


Deng Chao
Liu Yifei
Jiang Yiyan
Liu Yan
 
Wu Xiubo
Collin Chou


Liu Yifei
 
Liu Yan
Jiang Yiyan
Anthony Wong
Deng Chao
Wu Xiubo
 
Ronald Cheng
Collin Chou