紐約紐約
New York, New York (2016)


 

 


Du Juan (3)

Michael Miu Kiu-Wai

Cecilia Yip Tung

William Yang Xu-Wen
 


Peter Greene

Isabelle Huang Ling

Ma Yan-Ting

Stephen Shi An
 


Zheng Xiao-Zhong

Ren Luo-Min

Du Di

Wang Deng-Lou
 


Peters Lyle Maneley Alfred

Xu Xing

Xu Li-Ming

Du Wen-Liang
 


Sun Meng-Chun

Wang Bin (3)

Zhu Wei-Ling

Lu Jie-Jin
 


Gu Jia

Qu Rong-Yi

Yang Liu-Qing (4)

Koltyn Watts
 


Glass Olive

Matthew Burns

Lucija Stare

Robert Samuels
 


Liu Jun