緝槍行動
Ji Qiang Xing Dong (1991)


 


Wang Jian-Sheng