少奶奶之謎
They All Want a Baby (1956)

Tung Ngai

Chou Hsiao-Ye
 


Wei Wei (1)

Wei Wei (1)

Ping Fan

Ping Fan
 


Kong Wa (1)

Kong Wa (1)

Cao Yan (1)

Cao Yan (1)
 


Kau Ping

Kau Ping

Chan Ching-Po

Chan Ching-Po
 


Hai Tao (1)

Wen Yi-Min

Lan Qing

Lan Qing
 


Liu Su (1)

Tung Ngai

Yu Yuen-Fei

Yu Yuen-Fei
 


Ting Chuen

Tang Long (1)


Yip Ling (1)
 


Kuo Ching-Chiang

Kuo Ching-Chiang

Kuo Ching-Chiang

Hsia Wen
 


Pan Yen-Shih

Shen Yuen

Shen Yuen

Wong Siu-Yin (1)
 


Wong Kwai-Ping