黃飛鴻獅王爭霸
Wong Fei-Hung, King of Lion Dance (1957)Lau Cham

Siu Yin-Fei


 


Walter Tso Tat-Wah

Yam Yin

Siu Yin-Fei

Sek Kin (1)
 


Lam Kau

Hoh San

Go Chiu

Liu Chia-Liang
 


Cheung Chok-Chow

Woo Ping (1)

Woo Ping (1)

Woo Ping (1)
 
role name: Shan Ge (Brother Shan = Mountain)
role name: Shan Ge (Brother Shan = Mountain) 

昌哥/Brother Chang 


Walter Tso Tat-Wah

Walter Tso Tat-Wah

Hoh San