金鷹
The Golden Eagle (1964)


 


Kao Yuen (1)

Zhu Hong (1)

Zhu Hong (1)

Chen Juan-Juan
 


Jiang Ming (1)

Shi Lei (1)

Cao Yan (1)

Cao Yan (1)
 


Wu Jing-Ping

Wen Yi-Min

Chiu Siu-San

Tung Ngai
 


Shang Guan Feng
Wrestler Zhaba
Wrestler Zhaba
Singer
 Lam Yuen (1)

Chai Lam

Wu Por (1)
 

probaly Kam Ping (1) or Kuo Mei-Mei (1)