蘭嶼之歌
Song of Orchid Island (1965)
Gong Ka-Nong

Paul Chang Chung

Paul Chang Chung
 


Cheng Pei-Pei

Cheng Pei-Pei

Cheng Pei-Pei

Lily Ho Li-Li
 


Lily Ho Li-Li

Huang Chung-Hsin

Huang Chung-Hsin

Wang Hsieh
 


Chi Shou-Chang

Chi Shou-Chang

Pei Ching-Shiang

Pei Ching-Shiang
 


Gong Ka-Nong

Gong Ka-Nong

Lu Shih-Chieh

Lu Shih-Chieh
 


Leung Yee (1)

Li Meng-Bi

Li Meng-Bi

Chow Siu-Hing
 


Liu Wai (1)

Yuan Shen

Melvin Chang Yun-Wen

Chai No
 


Pai Chung-Kuang 
Pai Chung-Kuang

Wen Ling