紅鬍子
Redbeard (1971)Li Hong (8)

Li Hong (8)

Chen Hung-Lieh

Ching Miao
 


Ching Miao

Wang Yin (1)

Chang I-Fei

Tsui Fu-Sheng
 


Chang I-Fei

Tsui Fu-Sheng

Lu Ti

Shao Kuang-Pu
 


Shao Kuang-Pu

Sun Yueh

Ko Hsiang-Ting

Chiang Kuang-Chao
 


Ko Hsiang-Ting

Chiang Kuang-Chao

Lu Shih

Min Min
 


Tai Liang

Wang Han-Chen

Yang Kuei-Yu

 Julie Lee Chi-Lun

Liu Li-Li (1)

Pai Lin
 


Pai Lin

Li Hong (8)

Wang Yin (1)

Li Hong (8)
 


Tai Liang

Ng Ho (1)

Chang I-Fei

Lu Shih
 Li Hong (8)

Chen Hung-Lieh

Tsui Fu-Sheng
 


Chow Chi-Kei

Chin Li-Sheng

Shao Kuang-Pu

Lu Ti
 


Chen Chiu (2)


Li Hong (8)

 Pai Lin