五大漢
Five Tough Guys (1974)Chen Kuan-Tai

Wai Wang
as Da Chiang in Five Tough Guys (1974)
Shih Chung-Tien

Fan Mei-Sheng (1)
 


Ku Feng

Lily Ho Li-Li

Ling Yun (2)

Omae Hitoshi
 


Ching Miao

Wong Ching (1)

Yang Chi-Ching

Chiang Yang
 


Cheng Kang-Yeh

Keung Hon

Tino Wong Cheung

Shum Lo
 


Lin Wen-Wei


Ng Yuen-Fan (1)

Ho Bo-Sing
 


Leung Seung-Wan (1)

Wu Chi-Chin

Tung Choi-Bo

Tam Bo
 


Yuen Cheung-Yan

Huang Pei-Chih

Yuen Shun-Yi

Ling Hon (1)
 


Woo Ka-KeiUnknown SB-Actor(24)
 


Fuk Yan-Cheng

Ling Hon (1)


 

Cho Kin (2)