笑匠
The Time You Need a Friend (1984)David Tao Da-Wei

Linda Liu Shui-Chi

Kong Ha (1)

Liu Meng-Yan
 


Kuan Kuan

Hsiao Hou-Tao


 

 

 

 

 

 Chu Feng-Kang


 

 

 

 

 

 

 

 
Sun Yueh
David Tao Da-Wei

Sun Yueh
 


Kuan Kuan

Liu Meng-Yan

Kong Ha (1)

David Tao Da-Wei
Sun Yueh
 


David Tao Da-Wei