黃河大俠
Yellow River Fighter (1988)

Xenon's


Yu Cheng-Hui

Chun Yu Shan Shan

Gan Tak-Mau
 


Zhao Zhi-Gang

Ji Chun-Hua

Yu Hai (1)

Sun Jian-Kui
 


Hu Jian-Qiang

Xiong Xin-Xin