畫魂
La Peintre (1994)
Tien Feng

Derek Yee Tung-Sing

Tai Bo (1)
 Fang Chen (2)


Da Shi-Chang
 


Xu Chun

Kao Chun-Hsia


Chang Chiung-Tzu
 


Gong Li (1) 

 

 

 

 

 

 

 


Vicki Zhao Wei 

 

 

 

 
Still from La Peintre
Vicki Zhao Wei