大車伕
Rikisha Kuri (1974)
Wen Chiang-Long

Wen Chiang-Long

Wen Chiang-Long
 


Tso Yen-Yung

Tso Yen-Yung

Shao Lo-Hui

Liu Ping (1)
 


Liu Li-Tsu

Liu Li-Tsu


Guan Yi (1)
 


Chen Shen-Lin

Wu Tong-Chiao


 
Ai Chi-San

Ai Chi-San