地藏王
The Saviour Monk (1975)
Zhang Shu-Tse

Wu Su-Ying

 


Tieh Meng-Chiu

Chin Chi-Min

Chou Chung-Lien

Kuo Ping
 


Weng Hsiao-Hu

Chang Fu-Min