珠江大風暴
Tornado of Pearl River (1974)Wan Lau-Mei

Hu Chin

Huang Fei-Long (1)

Mang Chiu-Fan
 


Han Ying-Chieh

Wei Ping-Ao

Liang Yan-Min

Wang Ching-Ping
 


Chin Li-Sheng

Chang I-Fei

Min Min

Wang Fei (12)
 


Yung Yuk-Yi

Chu Ben-Ke

Chan Yau-Lun

Tseng Chao
 


Hu Han-Chang

Max Lee Chiu-Chun

Lam Ching-Ying (1)

Yeung Sai-Gwan
 


Chiang Nian-Shou


Cheung Siu-Lun (1)

 Unknown SB-Actor(46)


 

 

 

 

Chan Wai (3)
 


Huang Fei-Long (1)
Chu Ben-Ke

Cheung Chok-Chow
Gam Tin-Chue

Dorian Tan Tao-Liang
Hu Chin

Hu Chin