蜜月追魂
The Honey-Moon Killer (1974)


Liu Wei-Bin
 


Hau Yee

Lam Yi-Wa (1)

Huang Fei-Long

Shan Mao
 


Lin Chong

Yang Zhong-Min

Li Yi-Min

Chan Cheung (2)
 

 

 

 Hau Yee
Raymond Lui Shing-Gung

Raymond Lui Shing-Gung
Hau Yee

Raymond Lui Shing-Gung
Hau Yee
 


Hau Yee

Raymond Lui Shing-Gung

Hau Yee

Raymond Lui Shing-Gung