北京樂與路
Beijing Rocks (2001)
Daniel Wu Yin-Cho

Shu Qi
Wang Xiang-Shan

Wang Biao
 


Shu Qi

Wei Ru-Yi

Yan Guan-Ying

Shu Qi
 


Chen Kai

Shu Qi


Hu Xi-Yong
Daniel Wu Yin-Cho
Geng Le
Wei Ru-Yi
Sun Hai-Bo
 


Shu Qi

Lu Zhi-Jie

Daniel Wu Yin-Cho

Wang Xiang-Shan
 


Geng Le
Shu Qi

Li Xi-Ye

Sun Hai-Bo

Wang Xiang-Shan
Shu Qi
 


Hu Xi-Yong
Sun Hai-Bo

Faye Yu Fei-Hong

Geng Le

Hu Xi-Yong
 

Fall Insects Band & Ying
Cherry

Cherry

Waiter