七怒漢
Seven Indignant (1973)Shan Mao

Shih Chung-Tien

Shih Ting-Ken

Chiang Yang
 


Lan Yun

Han Chiang (1)

Chiu Keung (1)

Chen Hsin-I
 


Wang Fei (6)

Blacky Ko Shou-Liang

Chi Fu-Chiang

Jack Lung Sai-Ga
 


Gam Ban

Shang-Kuan Yu

Kuo Cheng-Yu

Woo Wai (3)
 


Tai Yiu-Fai (1)

Wang Hung-Chang


 


Hsiao Cheng-Mei

Wang Yun (1)

Chang Shao-Chun

Si Sin-Dai
 


Yeh Fei-Yang