Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
性奴 (1992)
Devil's Love
Alias: His Way, Her Way, Their Ways
地區: 香港
語言: 粵語 
片種: 成人  動作  喜劇 
級別: III (香港) 
 
導演
  王柏之
  田真
 
編劇
  王柏之
  田真
 
動作設計
  霍永富
 
監製
  王柏之
  田真
 
 
演員
  李子雄 ... 李 Sir
  李麗蕊    
  趙敏    
  徐寶麟    
  大島由加利 ... 家珍
  午馬 ... 老原
  龍彪    
  陳治良    
  顏國樑 ... Raymond
  邢小路    
  潘婷    
  李佩玲    
  崔正一    
  車保羅    
  何澍培    
  韓江(2)    
  羅雪玲    
  盧海鵬    
  夏國榮    
  麥啟聰    
  徐寶麟    
  葉永健    
  孔祥德    
 
出品公司
  樂德士映畫製作社
 
發行公司
  三通電影發行有限公司 (香港)
 
副導演
  司徒英傑
 
場記
  朱其瑞
 
攝影
  彭俊偉
 
第二組攝影
  彭俊偉
 
攝影助理
  林炳華
 
化妝
  李國慈
 
道具
  李漢忠
 
錄音室
  Sound Wave 錄音室
  108 錄音有限公司
  力信影音製作
 
粵語對白
  李忠強(2)
 
效果
  王作潘
 
沖印
  東方電影沖印(國際)有限公司
 
字幕
  晶藝電影字幕公司
 
語言
  香港