火燒紅蓮寺第六集
The Burning of Red Lotus Temple Part 6 (1929)
Country: People's Republic of China
Genre: Martial Arts 
 
Director
  Zhang Shi-Chuan
 
Script
  Zhang Shi-Chuan
 
 
Cast
  Butterfly Wu    
  Xia Pei-Zhen    
  Xiao Ying (2)    
  Wang Xian-Zhai    
  Zheng Chao-Fan    
  Zheng Xiao-Qiu    
  Tan Zhi-Yuan    
  Tang Jie    
 
Production Company
  Ming Sing (Mingxing) Film Company
 
Cinematographer
  Dong Ke-Yi