秦香蓮
Chin Shiang-Lian (1955)
Alias: Qing Xianliang
Alias: Qin Xianglian
Country: People's Republic of China
Genre: Chinese Opera 
 
Director
  Xu Su-Ling
 
 
Cast
  Xiao Bai Yu-Shuang    
  Xi Bao-Kun    
  Li Yi-Fen    
  Wang Xiao-Lou    
  Wei Rong-Yuan    
 
Production Company
  Changchun Film Studio