藍調海之戀
Ever Loving Ocean of Blues (2012)
Alias: The Love of Blues Sea
Country: People's Republic of China
Release Date: 06/15/2012
 
Director
  Zheng Zhen
 
Script
  Zheng Zhen
 
 
Cast
  Han Dong (5)    
  Wang Xiao (2)    
  Zhang Ru-Yi    
  Liu En-You    
  Li Xin-Yi (2)    
  Huang Hai-Bing    
  Wang Qing-Xiang