難忘金銀灘
Unforgettable Jin Yin Tan (2015)
Alias: Unforgettable JinYinTan
Alias : 國家利益
Country: People's Republic of China
Genre: Drama 
 
Director
  Liang Zi (2)
 
Script
  Bi An-She
 
Producer
  Allison Liu Yun
 
 
Cast
  Wang Yi (9)    
  Zhai Jia    
  Ru Xue    
  Ji Bo (2)    
  David Chen Da-Wei    
  Li Jia-Xuan (1)    
  Ren Han    
  Dai Ming (2)    
  Zhou Peng (2)    
  Wang Da-Yuan