火雲端
The White Lie (2015)
Country: People's Republic of China
Genre: Drama 
 
Director
  Xiao Li-Bo
 
Script
  Xiao Li-Bo
 
Producers
  Hu Xiao-Li
  Fan Yu-Lin
 
 
Cast
  Xi Mei-Juan    
  Chen Ying (3)    
  Fan Yu-Lin    
  Zhou Hao-Dong    
  Tian Mu-Chen    
  Mo Shi-Ni    
  Ning Xiao-Hua    
  Liang Chu-Ming    
  Ma Yuan-Li    
  Bai Xi-Yue    
 
Cinematographer
  Zhang Zhao-Hua
 
Production Manager
  Wei Hong (2)
  Xiao Li-Bo
 
Composer
  Yu Zhi-Sheng
 
Presenter
  Wei Hong (2)
  Wei Xiao-Lin
  Hu Xiao-Li