第五號情報員
Agent No. 5 (1948)
Alias : 情諜
Country: People's Republic of China
 
Director
  Yuan Cong-Mei
 
Script
  Yuan Cong-Mei
 
 
Cast
  Ou-Yang Sha-Fei    
  Chen Tian-Guo    
  Yi Xue-Yan    
  Zhang Wan    
  Guan Hong-Da    
  Qiu Zi    
  Zhang Zhi-Zhi    
  Liu Li    
  Li Jing-Jie    
 
Production Manager
  Yuan Cong-Mei
 
Story
  Qiu Zhang