太太問題
Tai Tai Wen Ti (1950)
Country: People's Republic of China
 
Director
  Xu Chang-Lin
 
Script
  Dai Wei-Zhi
 
 
Cast
  Tong Zhi-Ling    
  Zhou Bo-Xun    
  Lu Shan    
  Li Bao-Luo    
  Zhu Sha (1)    
  Kang Tai    
  Li Hong (9)    
  Jin Wei    
  Li Jing-Kang    
  Xu Man    
  Gao Yi-Yun    
  Lam Yee    
  Ou-Yang Fu-Zhen    
  Qian Ling-Ling (2)    
  Liu Xu-Dong (2)    
  Zhang Zhi-Zhi