北鬥
The Big Dipper (1979)
Country: People's Republic of China
 
Director
  Zhou Yu (3)
 
Script
  Hu Su
 
 
Cast
  Su Lin    
  Yuan Zhi-Guang    
  Huang Zhong-Qiu    
  Li Yuan-Hua    
  Tu De-Fu    
  Wang Run-Shen    
  Tang Ke (3)    
 
Production Company
  Changchun Film Studio
 
Cinematographer
  Yan Xu-Zhong (2)
  Duan Zhen-Jiang
 
Composer
  Huang Zhun