Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
楊紫瓊
Michelle Yeoh  ♀

東方三俠 (1993)

蘇乞兒 (2010)
 

東方三俠 (1993)

阿金 (1996)

武俠七公主 (1993)

天脈傳奇 (2002)

天脈傳奇 (2002)
 

阿金 (1996)

阿金 (1996)

武俠七公主 (1993)

中華戰士 (1987)

皇家戰士 (1986)
 

警察故事III超級警察 (1992)

臥虎藏龍 (2000)

現代豪俠傳 (1993)

現代豪俠傳 (1993)

貓頭鷹與小飛象 (1984)
 

皇家師姐 (1985)

夏日福星 (1985)

通天大盜 (1987)

超級計劃 (1993)

超級計劃 (1993)
 

超級計劃 (1993)

星月童話 (1999)

新流星蝴蝶劍 (1993)

天脈傳奇 (2002)

天脈傳奇 (2002)
 

天脈傳奇 (2002)

天脈傳奇 (2002)

天脈傳奇 (2002)

天脈傳奇 (2002)

天脈傳奇 (2002)
 

天脈傳奇 (2002)

中華戰士 (1987)

太極張三豐 (1993)

飛鷹 (2004)

詠春 (1994)
 

飛鷹 (2004)

飛鷹 (2004)

臥虎藏龍 (2000)

臥虎藏龍:青冥寶劍 (2016)

臥虎藏龍 (2000)
 

超級計劃 (1993)

詠春 (1994)

太極張三豐 (1993)

武俠七公主 (1993)

超級計劃 (1993)
 

阿金 (1996)

阿金 (1996)

阿金 (1996)

阿金 (1996)

阿金 (1996)
 

阿金 (1996)

阿金 (1996)

阿金 (1996)

阿金 (1996)

詠春 (1994)
 

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)
 

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)
 

東方三俠 (1993)

東方三俠 (1993)

現代豪俠傳 (1993)

飛鷹 (2004)

皇家師姐 (1985)
 

皇家師姐 (1985)

皇家師姐 (1985)

皇家師姐 (1985)

皇家師姐 (1985)

超級計劃 (1993)
 

皇家師姐 (1985)

皇家師姐 (1985)

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)
 

太極張三豐 (1993)

中華戰士 (1987)

中華戰士 (1987)

中華戰士 (1987)

中華戰士 (1987)
 

中華戰士 (1987)