Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
張華(1)
Johnny Cheung Wa  ♂


鬼馬雙星 (1974)

三德和尚與舂米六 (1977)

洪熙官 (1977)

少林卅六房 (1978)

老虎田雞 (1978)
 

螳螂 (1978)

猛男大賊胭脂虎 (1978)

新貼錯門神 (1979)

雜家小子 (1979)

茅山殭屍拳 (1979)
 

文打 (1979)

截拳鷹爪功 (1979)

師弟出馬 (1980)

身不由己 (1980)

甩牙老虎 (1980)
 

龍形摩橋 (1980)

鹹魚番生 (1980)

死亡塔 (1981)

武館 (1981)

千王鬥千霸 (1981)
 

敗家仔 (1981)

龍咁威 (1981)

粉骷髏 (1981)

粉骷髏 (1981)

拜錯師父叩錯頭 (1981)
 

凶蠍 (1981)

提防小手 (1982)

衝激21 (1982)

復仇者 (1982)

獵魔者 (1982)
 

波牛 (1983)

四狼 (1983)

掌門人 (1983)

貓頭鷹與小飛象 (1984)

皇家師姐 (1985)
 

智勇三寶 (1985)

A計劃續集 (1987)

警察故事續集 (1988)

飛龍猛將 (1988)

神勇飛虎霸王花 (1989)
 

賭神 (1989)

奇蹟 (1989)

我在黑社會的日子 (1989)

香港奇案之強姦 (1993)

赤腳小子 (1993)
 

醉拳II (1994)

亞洲警察之高壓線 (1995)

O記三合會檔案 (1999)

寶貝計劃 (2006)

奪帥 (2008)
 

七十二家房客 (2010)

沉默的證人 (2019)