You are currently displaying English
除暴 (1973)
The Fists of VengeanceChiang Pin

Tsao Chien


 

Lu Bi-Yun


Wei Tzu-Yun


 
Han Su

Cindy Tang Hsin
 

Han Chiang
 Yu Sung-Chao


 
Yee Hung

 

Chen Hui-Lou

Chu Fei 

Lu Ping
Chiang Chih-Yang
 

Wu Kuan
 

Kurata Yasuaki
 


Lin Han 
Lin Han

Lin Han
 


Cheng Fu-Hung

Ma Chin-Ku


 
Wu Kuan

 

 

Chiang Chih-Yang
 Chiang Chih-Yang


 
German lobby card (image is mistakenly mirror-reversed)
Chiang Pin
Yu Sung-Chao
 
German lobby card (image is mistakenly mirror-reversed)
Cindy Tang Hsin
Lu Ping
German lobby card (image is mistakenly mirror-reversed)
Lu Ping
Kurata Yasuaki
German lobby card (image is mistakenly mirror-reversed)
Kurata Yasuaki
Lu Ping
German lobby card (image is mistakenly mirror-reversed)
Kurata Yasuaki
Lu Ping
German lobby card (image is mistakenly mirror-reversed)
Chiang Pin
 
German lobby card (image is mistakenly mirror-reversed)
Kurata Yasuaki
Lu Ping
German lobby card (image is mistakenly mirror-reversed)
Chiang Pin
German lobby card (image is mistakenly mirror-reversed)
Kurata Yasuaki
Chiang Pin
German lobby card (image is mistakenly mirror-reversed)
Chiang Pin
Kurata Yasuaki
German lobby card (image is mistakenly mirror-reversed)
Kurata Yasuaki
Chiang Pin
 
German lobby card (with a mistaken mirror-reversed still from THE CHAMPION)
Yi Yuan
German mini poster (images are mistakenly mirror-reversed)
German movie poster