You are currently displaying English
龍虎門 (2006)
Dragon Tiger Gate


Donnie Yen Ji-Dan

Nicholas Tse Ting-Fung

Shawn Yu Man-Lok

Vincent Sze

Donnie Yen Ji-Dan
 

Nicholas Tse Ting-Fung

Shawn Yu Man-Lok

Dong Jie (1)

Shawn Yu Man-Lok
Donnie Yen Ji-Dan
Nicholas Tse Ting-Fung

Nicholas Tse Ting-Fung
 

Nicholas Tse Ting-Fung

Donnie Yen Ji-Dan

Li Xiao-Ran

Nicholas Tse Ting-Fung

Donnie Yen Ji-Dan
 

Shawn Yu Man-Lok

Shawn Yu Man-Lok Shawn Yu Man-Lok
Donnie Yen Ji-Dan
Nicholas Tse Ting-Fung

Shawn Yu Man-Lok

Nicholas Tse Ting-Fung
 

Nicholas Tse Ting-Fung

Nicholas Tse Ting-Fung

Donnie Yen Ji-Dan

Nicholas Tse Ting-Fung

Nicholas Tse Ting-Fung
Dong Jie (1)
 

Donnie Yen Ji-Dan

Nicholas Tse Ting-Fung
Dong Jie (1)


Nicholas Tse Ting-Fung

Yuen Wah
 


Nicholas Tse Ting-Fung

Nicholas Tse Ting-Fung
Yuen Wah

Nicholas Tse Ting-Fung

 
Dong Jie (1)

Li Xiao-Ran
 

Shawn Yu Man-Lok

Nicholas Tse Ting-Fung

Li Xiao-Ran
Donnie Yen Ji-Dan

Li Xiao-Ran
Donnie Yen Ji-Dan

Donnie Yen Ji-Dan
 

Nicholas Tse Ting-Fung

Donnie Yen Ji-Dan

Shawn Yu Man-Lok

Dong Jie (1)

Vincent Sze
 

Li Xiao-Ran

Chen Kuan-Tai

Yuen Wah

Tony Wong Yuk-Long

Tommy Yuen Man-On
 

Alan Lam Wing-Lun

Sheren Tang Shui-Man

Howard Sit Lap-Yin

Tam Chun-Ho (1)

Yu Kang
 

Co Co Chan Kwan-King

Ma Kun's thug
Ma Kun's thug

Xing Yu
 

Yan Hua (1)

Sam Chan Yu-Sum

Nick Lam Chung-Deng
Geisha
Geisha
 
Geisha
Dragon Tiger Gate's disciple
Dragon Tiger Gate's disciple
Dragon Tiger Gate's disciple
Dragon Tiger Gate's disciple
 
Dragon Tiger Gate's disciple
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
 
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
 
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
 
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
Ma Kun's thug
 
Restaurant patron
Waitress
Lion
Suen Kau-Lung
Lion's thug

 
Lion's thug
Debtor's wife & daughter


Vincent Sze
Chen Kuan-Tai

Nicholas Tse Ting-Fung
 


Donnie Yen Ji-Dan

Nicholas Tse Ting-Fung
Tommy Yuen Man-On
Sam Chan Yu-Sum
Nick Lam Chung-Deng
Yuen Wah
Alan Lam Wing-Lun

Shawn Yu Man-Lok

Yu Kang
 

Donnie Yen Ji-Dan

Li Xiao-Ran

Dong Jie (1)

Nicholas Tse Ting-Fung