You are currently displaying Big5
潮州功夫 (1973)
Chiu Chow Kung Fu
Alias: Supergirl Kung Fu Chiu Chow
Alias: Chu Chow Kung Fu
US movie title: Lee's Challenge
地區: 台灣
語言: 國語 
片種: 功夫/武術 
 
導演
  陳洪民
 
編劇
  陸駿
 
武術指導
  潘村鈴
  何維雄
 
監製
  陸柏生
 
 
演員
  郭小莊    
  川原    
  馬驥    
  丁香    
  盧碧雲    
  素珠    
  陳慧樓    
  葛小寶    
  吳松    
  何維雄    
  陳英鳳    
  李強    
  康凱(2)    
  江洋    
  崔立    
  周明清    
  廖文欽    
  姓名不詳的臺灣演員(14)    
  陳森林    
  孫榮吉    
 
出品公司
  富茂電影公司
  香港富強影業公司
 
出品人
  黃文堯
 
策劃
  宋明   林世雄   李政吉
 
製片
 
 
拍攝地點
  台灣