You are currently displaying Big5
殺妻 (1999)
Killing Wife
地區: 台灣
語言: 國語 
片種: 成人 
級別: III (香港) 
 
導演
  洛克
 
編劇
  高菲(2)
 
監製
  邱思婕
 
 
演員
  王惠五 ... 沈慶文
  楊秀惠(2) ... 簡惠蘭
  高荔荔 ... 王淑華
  林秀芳(2) ... 王淑芳
  花佩嵐 ... 娜娜
  萬傑 ... 老張
  田素英 ... 張雄
  楊腓力(2) ... 組長 [演員表: 楊菲力]
  黃冠雄 ... 小許
  葉雲琰 ... 小宋
  隆霖 ... 小玲
  李長安 ... 鄭大夫 [沒被列在名單]
  李錦廣 ... 錦隆 [沒被列在名單]
  張復周 ... 林主任 [沒被列在名單]
  董驥 ... 黃公 [沒被列在名單]
 
出品公司
  海王星影視傳播有限公司
 
場記
  喬惠中
 
燈光
  彭人孝
 
剪接
  歐帆傳播
 
出品人
  海王星影視傳播有限公司
 
音效
  富國錄音室
 
拍攝地點
  台灣