You are currently displaying Big5
分手說愛你 (2010)
Break Up Club
地區: 香港
語言: 粵語 
級別: II B (香港) 
上映日期: 06/16/2010
票房: HK $10,286,287
 
導演
  黃真真
 
編劇
  鄭丹瑞
  黃真真
 
監製
  鄭丹瑞
  黃真真
  林克仁
 
 
演員
  房祖名 ... Joe
  薛凱琪    
  鄧健泓 ... Sunny Deep
  冼色麗 ... Fanny
  葉山豪    
  黃真真    
  鄭丹瑞    
  林克仁    
  石少麟    
  吳漢邦    
  金剛(5)    
  周應勳    
  鄭少萍    
  陳士庭    
 
出品公司
  真映畫有限公司
 
發行公司
  高先電影有限公司 (香港)
 
第一副導演
  石少麟
 
第二副導演
  吳漢邦
 
第三副導演
  周應勳
 
助理編劇
  侯穎桁   容子祺
 
場記
  周應勳
 
攝影指導
  謝忠道
 
攝影助理
  傅嘉裕
 
機工
  黃俊偉   黃承忠   鄭瑋恆
  何永樂   李植熹
 
燈光
  王志強(2)
 
電工
  高永齊   莊烈明   潘國健(2)
  王燦明
 
美術指導
  冼藝隆
 
助理美術指導
  莫穎詩
 
服裝指導
  葉淑華
 
形象指導
  瑪莉娜
 
助理服裝指導
  周振輝
 
化妝
  趙慧珊
 
髮型
  李德榮
 
剪接
  鍾煒釗
 
道具領班
  區浩鈞
 
道具
  楊棋   黎伯泉
 
現場收音
  陳偉雄(2)
 
收音助理
  溫緯麟   陳力紳
 
原創音樂
  麥振鴻
 
出品人
  Peter Coker   鍾宏安
 
策劃
  鄭樹新
 
製片
  陳靖霞
 
執行製片
  呂少明   林振華
 
助理製片
  李洛文   麥國威
 
製片經理
  區寶茵
 
劇務
  陳士庭
 
場務
  吳威信   林耀權   曾偉明(3)
 
會計
  戴燕霞
 
劇照
  Nicholas Lewis Eriksson   盧佩玲   Dickson Yewn
 
視覺特效
  亞洲傳奇有限公司
 
視覺特效總監
  卓碧如
 
視覺特效製片
  盧國成
 
動畫師
  張培林   楊絲淇   楊瑩(2)
  胡倩婷   陳建文(2)   梁綺文
  羅春華   羅肖青   胡華華
  謝素霞
 
錄音室
  數碼動音有限公司
 
聲音設計
  王慶生   趙家成
 
混音
  王慶生   林紹儒
 
對白錄音
  馮勝恆
 
效果剪接
  趙家成
 
效果
  創意之聲   余家祿   蔡景輝
  林漢釗   何潤華   林偉信
  葉偉華   葉炳村   余志文
 
電腦剪接
  數碼動音有限公司
 
後期錄音室製作策劃
  賴淑薇
 
後期製作
  亞洲傳奇有限公司
 
數碼後期製作
  亞洲傳奇有限公司
 
數碼後期製作總監
  卓碧如
 
數碼後期製作監製
  盧國成
 
套片編輯
  司徒泳康
 
器材
  Panda Media Production   香港映機有限公司
 
保險
  信聯保險顧問有限公司
 
光學
  聲藝後期製作有限公司
 
沖印
  東方電影沖印(國際)有限公司
 
字幕製作
  東方電影沖印(國際)有限公司
 
英文字幕翻譯
  黃真真   鍾宏安
 
拍攝地點
  香港
  澳門