You are currently displaying Big5
上海临时政府 (1969)
The Shanghai Provisional Government
Alias: Temporary Government in Shanghai
Alias: 상해 임시정부
地區: 南韓
片種: 古裝 
上映日期: 09/26/1969
 
導演
  趙兢夏
 
編劇
  崔琴桐
 
監製
  韓甲振
 
 
演員
  申星一    
  金芝美    
  朴魯植    
  吳知明    
  李大燁    
  李純才    
  韓銀珍    
  鄭民    
  張美花(1)    
  李藝春    
  侏曾女    
  史美子    
  金東園    
  金茂生    
  李海龍(1)    
  崔埈    
  朴商翊    
  金星玉    
  方秀一    
  朴炳浩    
  李鄉    
  姜桂植    
  趙德成    
  金基範    
  任星浦    
  金壽天    
  朴基擇    
  崔炳喆    
  鄭鐵    
  金龍鶴    
  成笑民    
  朱一夢    
  張仁漢    
  朴景柱    
  張勳    
  金周五    
  Im Dong-hun    
  林生出    
  金雄    
  沈上天    
  尹一周    
  黃男    
  朴達    
  李藝星    
  李昌植    
  朴炳起    
  孫傳    
  尹相洙    
  金在九    
  文美峰    
  慶潤秀    
 
 
攝影
  鄭光石
 
燈光
  高海振
 
美術指導
  李奉先
 
服裝指導
  李海潤
 
剪接
  張鉉壽
 
道具
  朴泰植
 
音樂
  田正根
 
製片
  都東換
 
拍攝地點
  南韓