You are currently displaying Big5
太保的五個朋友 (1989)
Five Friends of Tai-Pao's
Alias: 太保的5個朋友
Alias: Tai Pau & His Five Friends
地區: 台灣
片種: 愛情喜劇 
 
導演
  周騰
 
編劇
  中皓
  周騰
 
監製
  張憲貞
 
 
演員
  孫鵬(1)    
  林秀玲    
  蔡閨    
  管管(1)    
  李泰瑞    
  蔡佳宏    
  吳炳南    
  鐵孟秋    
  屈瑞琪    
  巴士先 ... [演員表: 巴士仙]
  林文娟    
  朱家惠    
 
出品公司
  新船電影企業有限公司
  福元電影工作室
 
攝影指導
  涂東鄉
 
燈光指導
  李增鋅
 
美術指導
  中皓
 
策劃
  中皓
 
製片
  尚雲江