You are currently displaying Big5
成成烽火之投筆從戎 (2011)
ChengCheng War Flame: From Writer to Solider
Alias: ChengCheng War Flame: From Writer to Soldier
地區: 中國
片種: 戰爭 
 
導演
  周偉(1)
 
編劇
  郎雲
  沂生
 
武術指導
  李才
 
監製
  母鐵軍
  姜愛軍
  劉富海
  施玉蘭
 
 
演員
  張鐸    
  王紫逸    
  姜瑞佳    
  王海地    
  王檸    
  何果軒    
 
出品公司
  電影頻道節目中心
 
總顧問
  李立功
 
攝影
  廖擬
 
錄音
  陳小喆
 
音樂
  張峰(2)
 
出品人
  閻曉明
 
總監製
  董瑞峰   馬兆興   田志捷
 
總製片人
  譚力耕   張宇(1)   賈國振
 
總策劃
  張春根   張宇(1)   賈國振