You are currently displaying Big5
秦時明月 (2013)
The Legend of Qin
Alias: 秦時明月之龍騰萬裡
Alias: 秦時明月3D電影龍騰萬裡
Alias: 秦時明月大電影之龍騰萬裡
地區: 中國
片種: 動畫 
 
導演
  沈樂平
 
編劇
  沈樂平
 
 
演員
  馮駿驊 ... [國語配音員]
  季冠霖 ... [國語配音員]
  沈達威(2) ... [國語配音員]
  劉欽 ... [國語配音員]
  吳磊 ... [國語配音員]
  張嘉譯 ... [國語配音員]
  王肖兵 ... [國語配音員]
  樊俊航 ... [國語配音員]