You are currently displaying Big5
翠絲 (2018)
Tracey
Alias: 翠絲Tracey
Alias: Tracy
地區: 香港
語言: 粵語 
片種: 劇情  同性戀 
級別: II B (香港) 
上映日期: 11/22/2018
 
導演
  李駿碩
 
編劇
  舒琪
  李敏(2)
  李駿碩
 
動作導演
  黃俊達
 
監製
  舒琪
  廖婉虹
 
 
演員
  姜皓文 ... 佟大雄 / 翠絲
  惠英紅 ... 安宜
  葛民輝 ... 池俊
  袁富華 ... 打鈴哥 (花艷紅)
  黃河(2) ...
  余香凝 ... 佟碧兒
  吳肇軒 ... 佟立賢
  張雨晞 ... 女嬰
  周祉君 ... Jeffrey
  陳蕾 ... 嘉欣
  顧定軒 ... 佟大雄 (年輕版)
  黃溢豪 ... 高正(年輕版)
  岑珈琪 ... 池俊 (年輕版)
  梁舜燕 ... 翠絲 (大雄母)
  張文傑(1) ... 欺凌者
  陳美茵 ... 新聞女主播
  俄仔 ... 咖啡室侍應
  彭雁玲 ... 佟大雄妹
  陳志全 ... 議員
  許家琪 ... 粵劇官女
  李澤恩 ... 粵劇官女
  林宇潼 ... 粵劇官女
  繆麗賢 ... 粵劇官女
  韓德光 ... 粵劇官女
  鄺純茵 ... 粵劇官女
  馮彩雲 ... 粵劇官女
  陳雅莉 ... 粵劇官女
  李曉兒    
 
出品公司
  太陽娛樂文化有限公司
  天下一電影製作有限公司
  大名娛樂
  品今天下影視有限公司
  框格音樂事務有限公司
 
攝製公司
  天下一電影製作有限公司
 
第一副導演
  李志偉(3)
 
第二副導演
  何英毅
 
場記
  麥業茵
 
攝影指導
  譚運佳
 
第二組攝影
  劉子健
 
攝影助理
  梁榮康(1)   羅劍超
 
推軌具
  余溥天   黎錦基
 
汽車拍攝枝架操作員
  霍劍明
 
機工
  馮嘉穎(2)   高秉聖   梁振聲
  何文達   張遠南   容永江
  鄧俊豪   邵子勳
 
燈光
  高永齊
 
燈光助理
  李鈞煒
 
電工
  黃偉東   李學寬   蔡家祥
  譚卓昇   葉梓軒   古立城
  吳子豪   麥國強   林子聰(2)
 
美術總監
  張伊雯(1)
 
助理美術指導
  魏鳳美   田智瑋   林欣欣
 
助理服裝指導
  霍曉彤   張尼尼
 
服裝管理
  唐萍
 
化妝
  邱悅   鄭如麗   賈蕊蕊
  陳蔚嘉   何凱瑩
 
髮型
  林偉樂   徐向榮(2)   劉錦雄
  吳莉平
 
剪接
  黎歌
 
道具領班
  張冠橋
 
道具
  崔明輪   黎劍鴻   洪日昇
  何偉文(2)
 
收音
  馮耀棠   呂仕鵬
 
收音助理
  戴文傑(2)
 
原創音樂
  大友良英
 
主題曲作曲
  陳蕾
 
主唱
  陳蕾
 
塡詞
  陳蕾
 
編曲
  陳蕾
 
出品人
  李綺雯   陳碩罡   周焯華
  林建名   高健行
 
聯合出品人
  鄧維弼   楊凡(3)   楊珖
  唐才智   鄧慧詩
 
聯合監製
  吳凱恩
 
製片
  陳愛冰
 
執行製片
  鄧穎恆
 
助理製片
  陳天朗   曾煒輝   連嘉琪
 
劇務
  陳桂華
 
場務
  黎永鴻   梁柏成   管成龍
 
劇照
  丘伯樑   章庭瑋
 
茶水
  楊容蓮
 
數碼影像技術員
  甄浩賢
 
視覺特效
  薪火製作有限公司   碧思創作有限公司
 
視覺特效總監
  莫浩新   曹展能
 
視覺特效指導
  梁展鋒
 
視覺特效製片
  莫玉分   王家榮
 
混音室
  聲色盒子有限公司
 
聲音後期製作室
  天下一音效有限公司
 
杜比混音錄音室
  聲色盒子有限公司
 
聲音指導
  杜篤之   江連真
 
混音
  杜篤之   江連真
 
對白錄音
  劉小蝶   張芬瑄   鄭名輝
  楊智超   林永恆(2)   黃千殷(2)
 
對白剪輯
  鄭名輝   楊智超   林永恆(2)
  黃千殷(2)
 
效果錄音
  劉小蝶   張芬瑄
 
聲音剪接
  劉小蝶   張芬瑄   杜則剛
  宋佾庭   詹佳穎
 
製作聨絡
  呂詠欣
 
後期製作統籌
  吳凱恩
 
後期製作助理
  連嘉琪   陳天朗
 
海報設計
  鐘希平
 
器材
  天下一恆運租賃有限公司
 
保險
  信聯保險顧問有限公司