You are currently displaying Big5
澳門往事之猛虎過江 (2016)
Once Upon a Time in Macau - The Way of the Tiger
Alias: Once Upon a Time in Macao
Alias: Past Events of Macao - Tiger Across the River
地區: 中國
片種: 動作 
 
導演
  丁亞軍
  王一劍
 
編劇
  尚光達
  盧平平
  金成
  潘成超
 
動作指導
  元寶
 
 
演員
  張鈞涵    
  許君聰    
  張經緯(2)    
  範俊涵    
  元寶    
  徐忠信    
  尚光達    
  張羽(2)    
  金成    
  白智文    
  劉迪妮    
  蜡筆小俊    
  田野(3)    
  常露    
  張大禪    
  龍五    
 
 
攝影
  劉嗣天
 
出品人
  丁亞軍   李程(1)
 
總製片人
  尚光達