You are currently displaying Big5
七金屍 (1974)
The Legend of the 7 Golden Vampires
US title: Seven Brothers Meet Dracula
Original Hong Kong title: Dracula and the 7 Golden Vampires
地區: 香港
語言: 英語 
片種: 疆屍 
上映日期: 07/11/1974
 
導演
  洛以活柏克
 
編劇
  唐霍燈
 
武術指導
  劉家良
  唐佳
 
監製
  唐霍燈
  邵維錦
 
 
演員
  彼得古城    
  羅賓司徒華    
  茱莉艾芝    
  施思    
  姜大衛    
  詹森    
  詹福布斯羅伯遜    
  劉家榮    
  黃培基    
  王將    
  馬占士    
  劉俊輝    
  何其昌    
  王憾塵    
  劉慧玲    
  徐蝦    
  黃梅    
  羅威    
  任世官    
  陳狄克    
  黃哈    
  徐發    
  袁信義    
  袁振洋    
  羅強    
  陳國權    
  譚寶    
  未知邵氏演員(49)    
  未知邵氏演員(18)    
  未知邵氏演員(13)    
  西瓜刨    
  黃志強(3)    
  戚毅雄    
  江全    
  黎恩    
  神仙    
  陳強(5)    
  陳少佳    
  張石庵    
  呂紅    
  徐建華    
  伍元勳    
  楊柏塵    
  陳浩祥    
  鄧德祥    
  朱佳    
  馮克安    
 
出品公司
  邵氏兄弟有限公司
 
發行公司
  與英國咸馬公司 (英國)
 
副導演
  爾峰
 
美術指導
  曹莊生
 
服裝
  劉季友
 
化妝
  吳緒清
 
梳頭
  彭雁聯
 
道具
  黎沃
 
出品人
  邵仁枚   邵逸夫
 
製片
  蔡瀾
 
拍攝地點
  香港