You are currently displaying Big5
搏命 (1977)
The Damned
Alt title: Bandits, Prostitutes and Silver
Alt title: Snake In Eagle's Shadow 3
Alias: Battle of Shaolin
Alias: 三千大洋
Alias: Bandits, Prostitutes & Silver
Alias: 強盜,妓女,錢
Pre-release Title: Robber, Pros & Money
Wu Tang Collection VHS Title: Wu Tang Ho's, Thugs & Scrillah
Alias: Black Hornet
地區: 香港
語言: 國語 
片種: 動作 
上映日期: 12/08/1977
 
導演
  高寶樹
 
編劇
  倪匡
  高寶樹
 
武術指導
  鹿村泰祥
  柯受良
 
監製
  柏文棋
 
 
演員
  王道    
  茅瑛    
  羅烈    
  高飛    
  薛芳    
  王俠    
  聞江龍    
  薛漢    
  蔣金    
  王圻生    
  史亭根    
  蕭堯(2)    
  吳家驤    
  陳舊    
  林小虎    
  荊國忠    
  歐立保    
  金龍    
  王曼釧    
  原森    
  茅敬順    
  劉立祖    
  葛小寶    
  張萍    
  陳祥    
  胡鐘    
  譚德斌    
  沈頤和    
  郭竹卿    
  扈漢章    
  裴德雲    
  李發源    
  曾明昌    
  王國輝    
 
出品公司
  寶樹影片公司
 
副導演
  朱延平
 
攝影
  張世軍
 
化妝
  陳世
 
剪接
  郭廷鴻
 
道具
  何介夫
 
錄音
  高富國
 
音樂
  周福良
 
拍攝地點
  台灣