You are currently displaying Big5
龍之忍者 (1982)
Ninja in the Dragon's Den
Title on Japanese movie poster: The Legend of Ninja
Alias: Knight and Warrior
Title on Japanese advertisement: The Legend of the Ninja
Korean: 諴∮蛙痔(潺 拖)
Korean: Ninja In The Dragon's Den (aka Ninja Dragon)
地區: 香港
語言: 粵語  日語 
片種: 功夫/武術 
上映日期: 06/24/1982
票房: HK $7,587,002
 
導演
  元奎
 
編劇
  吳思遠
  元奎
 
武術指導
  元奎
  孟海
 
監製
  吳思遠
 
 
演員
  李元霸    
  真田廣之    
  田中浩    
  太保    
  黃正利 ... 茅山法師
  津島要    
  染野行雄    
  金龍    
  田豐    
  馬金谷    
  權永文    
  魏平澳    
  彭剛    
  李海興    
  陳金海    
  張宗貴    
  王耀    
  何興南    
  呂雲保    
  武浩    
  鍾瑞福    
  孫壽山    
  Park Yang-Geun    
  姜得姬    
  吳家驤    
  李在榮    
  Kim Byung-Gyu    
 
出品公司
  思遠影業公司
 
副導演
  太保
 
攝影
  吳國孝   吳國信
 
燈光
  彭志勇
 
美術指導
  丁遠大   任申   何佳
 
服裝指導
  馮愛秋
 
化妝
  張秀如
 
剪接
  潘雄
 
道具
  胡連璧
 
音樂
  周福良   鄧少林
 
作曲
  陳志峰
 
替身
  武浩
 
策劃
  吳思健
 
製片
  董今舒
 
助理製片
  謝萬寶
 
劇務
  鄭英俊
 
場務
  陳戊坤
 
劇照
  蘇信榮
 
拍攝地點
  台灣