You are currently displaying Big5
新方世玉 (1984)
The Young Hero of Shaolin
Alt Title: New Young Hero of Shaolin
Alias: The Young Hero of Shaolin (Part I)
Alias: New the Young Hero of Shaolin
Mandarin: Xin Fang Shi Yu
地區: 中國
片種: 功夫/武術 
發布日期: 03/15/1984 - 03/28/1984
票房: HK $4,448,207
 
導演
  魏海峰
  楊帆(7)
 
武術指導
  趙長軍
 
監製
  楊帆(7)
  盧葦(3)
 
 
演員
  史寶華 ... 方世玉
  陳永霞 ... 苗翠花
  杜熊文 ... 方德
  郭良(2) ... 雷老虎
  趙志剛 ... 胡惠乾
  解克娟 ... 五枚
  周公瑾 ... 智善
  王少敏 ... 秋月
  張華(7) ... 窮家女小花
  李旺華 ... 小花父
  小鴻福 ... 小花爺爺
  羅民掀 ... 段玉子
  蔣偉明 ... 覺廣
  原文慶 ... 覺生
  徐昌文 ... 僧甲
  林永盛 ... 僧乙
  何羽海 ... 僧丙
  何健輝 ... 僧丁
  周公韜 ... 僧戊
  沈德利 ... 僧己
  徐北北 ... 僧庚
  候雙孝 ... 老禪師
  孫少偉 ... 阿貴
  梁綺菁 ... 小青
  張巧君 ... 小蘭
  宋寶森 ... 少林寺覺慧師兄
  吳美玲 ... 李小環
  崔毅 ... 李巴山
  孫震明 ... 老道士
  朱來福 ... 三德
  彭白 ... 莫師爺
  王華山 ... 陳師爺
  卓文彬 ... 言知府
  曹宇文 ... 黃師爺
  李莉 ... 段子娟
  謝小靜 ... 段小娟
  張偉明    
  高峰(3) ... 馮道德
 
出品公司
  勝者工作室製作有限公司
 
發行公司
  聯城 (香港)
 
執行導演
  魏海峰
 
副導演
  曹宇文   許子然
 
場記
  李慧芳(2)
 
攝影
  小冬
 
美術指導
  何旭和   關振東
 
服裝指導
  黎燕玲   徐浩賢(2)   楊娟娟
  甘宏仁
 
化妝
  何曉英   張江江
 
音樂
  劉長安
 
武術設計
  周公瑾   吳美玲   史寶華
  宋寶森   崔毅   李旺華
  郭良(2)
 
出品人
  時潮欽
 
製片
  許子然   賈惠民
 
拍攝地點
  中國