You are currently displaying Big5
初纏戀后的二人世界 (1997)
First Love: The Litter on the Breeze
Alias: 初纏戀后的2人世界
地區: 香港
片種: 文藝 
級別: II A (香港) 
上映日期: 12/13/1997
 
導演
  葛民輝
 
編劇
  葉念琛
  陳海琪
 
監製
  王家衛
  大里洋吉
 
 
演員
  金城武 ... 林家棟
  莫文蔚 ... 趙美娜
  葛民輝    
  李維維    
  蘭茜(1)    
  谷德昭    
  張狄龍    
  蔡一智    
  Vani Wong    
 
出品公司
  藝神集團
  春光映畫
 
攝製公司
  澤東電影有限公司
 
發行公司
  嘉樂影片發行有限公司 (香港)
 
攝影
  杜可風
 
美術指導
  文念中
 
服裝指導
  陳秀明
 
化妝
  關莉娜
 
髮型
  劉錦雄
 
剪接
  陳祺合
 
道具
  王子安
 
音樂
  王雙駿
 
出品人
  陳以靳
 
策劃
  鄭振邦(2)
 
製片
  黃東花